ปฏิทินงานแข่งเรือจังหวัดน่าน ปี ๒๕๕๙ "ปลอดเหล้าเบียร์"

 1. ประเพณีแข่งเรือนัดอำเภอท่าวังผา "แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าพรรษาเข้าหาพระธรรม ชิงถ้วยพระมหา ว.วชิรเมธี"
  วันที่ ๐๓-๐๔ กันยายน ๒๕๕๙
 2. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
  วันที่ ๑๗-๑๘ กันยายน ๒๕๕๙
 3. ประเพณีแข่งเรือตานสลากภัติตำบลแงง อำเภอปัว
  วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙
 4. ประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
  วันที่ ๑-๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 5. ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "ชิงถ้วยพระราชทาน" (เรือภายในสายเหนือ)
  วันที่ ๘-๙ ตุลาคม ๒๕๕๙
 6. ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อำเภอเวียงสา "ชิงถ้วยพระราชทาน"
  วันที่ ๑๕-๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ (ถ่ายทอดสดทางไทยพีบีเอส)
 7. ประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะ วัดศิลามงคล อ.ท่าวังผา
  วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
 8. ประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู - เยาวชน ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
  วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
 9. ประเพณีแข่งเรือโบราณเอกลักษณ์น่าน(ฉลอง200ปีเรือเสือเฒ่าท่าล้อ)
  วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
 10. ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
  วันที่ ๒๘-๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙