ผลการแข่งขัน

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๗

แข่งเรือนัดปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้าเบียร์
๒๔-๒๖ ต.ค. ๕๗

แข่งเรือเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ปลอดเหล้าเบียร์
๑๙ ต.ค. ๕๗

แข่งเรือนัดตานสลากจุมปู ต.ดู่ใต้ ปลอดเหล้าเบียร์
๑๘ ต.ค. ๕๗

แข่งเรือออกพรรษา ตานสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) ชิงถ้วยพระราชทานฯ
๗-๘ ต.ค.๕๗

แข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ สนามตำบลน้ำปั้ว
๒๗ ก.ย.๕๗

นัดเปิดสนาม ชิงถ้วยพระราชทานฯ
๒๐-๒๑ ก.ย.๕๗

นัดปิดสนาม อ.ท่าวังผา ชิงถ้วยพระราชทานฯ
๑๓-๑๔ ก.ย.๕๗

นัดแชมป์ชนแชมป์ อ.ท่าวังผา
๑๐ ก.ย.๕๗

นัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา
๖-๗ ก.ย.๕๗


ผลการแข่งขันที่ผ่านมา