ผลการแข่งขัน

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนัดปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
๖-๗-๘ พฤศจิกายน๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรือเยาวชนจังหวัดน่าน
๐๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรือตานสลากจุมปู ตำบลดู่ใต้
๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน(พระอารามหลวง) อ.เวียงสา "ชิงถ้วยพระราชทาน"
๒๖-๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา "ชิงถ้วยพระราชทาน"
๑๗-๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ประเพณีแข่งเรือบ้านน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา
๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

แข่งเรือจังหวัดน่าน นัดเปิดสนาม "ชิงถ้วยพระราชทาน"
๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๘

แข่งเรืออำเภอท่าวังผา "ชิงถ้วยพระมหา ว.วชิรเมธี"
๑๒-๑๓ ก.ย.๕๘

นัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา
๕-๖ ก.ย.๕๘


ผลการแข่งขันที่ผ่านมา