ผลการแข่งขัน

ประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ประจำปี ๒๕๕๙

แข่งเรือออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน ชิงถ้วยพระราชทาน
๑๕-๑๖ ต.ค.๕๙

แข่งเรือท่าวังผา ปลอดเหล้าเบียร์ นัดชิงถ้วยพระราชทาน
๘-๙ ต.ค.๕๙

แข่งเรือน้ําปั้ว อ.เวียงสา ปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
๑-๒ ต.ค.๕๙

แข่งเรือ หนองเงือก อ.ปัว ปลอดเหล้าเบียร์
๒๔ ก.ย.๕๙

นัดเปิดสนามปลอดเหล้าเบียร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
๑๗-๑๘ ก.ย.๕๙

นัดเปิดสนาม อ.ท่าวังผา
๓-๔ ก.ย.๕๙


ผลการแข่งขันที่ผ่านมา